disertacija
Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.

Nedjeljka Kovač (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra dogmatske teologije