disertacija
Efeška Kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića
od raskola (431.) do sjedinjenja (433.)

Andrea Filić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra dogmatske teologije