disertacija
Prezbiter – svećenik u hrvatskoj pokoncilskoj teološkoj literaturi (1965.-2010.)

Danijel Crnić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra pastoralne teologije