disertacija
Hermeneutički zaokret Davida Tracyja
od blagoslovljenog bijesa za redom do analoške imaginacije

Zoran Turza (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra fundamentalne teologije