disertacija
Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa

Stjepan Rusan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra Svetog pisma Starog zavjeta