disertacija
Teološko-pastoralni i katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji

Antun Volenik (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra pastoralne teologije