Rad nije dostupan
disertacija
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA

Danijela Jakšić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku