Rad nije dostupan
disertacija
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA

Danijela Jakšić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku
Podaci o radu
NaslovMODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
AutorDanijela Jakšić
Voditelj/MentorVladan Jovanović
Sažetak rada
Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne (heterogene) izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Višedimenzionalna shema (VDS) u svakom trenutku mora moći usvojiti promjene iz izvora podataka te im se prilagoditi, kao i zadovoljiti korisničke zahtjeve za informacijama, što je iznimno složen zadatak. Problem koji se istražuje kod evolucije skladišta podataka jest pamćenje promjena opsega te strukture podataka i meta-podataka, u dužem vremenskom periodu. Akademska zajednica je do danas napravila određene korake prema rješavanju ovoga problema, no uvijek ima prostora za poboljšanje postojećih istraživanja, kao i za osmišljanje novih rješenja. Cilj ovog doktorskog istraživanja bio je razviti model repozitorija meta-podataka (MDV) koji se zasniva na Data Vault (DV) metodi za modeliranje baza podataka. Ovako definiran repozitorij meta-podataka služi za integraciju skladišta podataka (SP) i sustava za upravljanje matičnim podacima (UMP) te za praćenje i upravljanje promjenama u SP/UMP podacima i meta-podacima, kao i u njihovim shemama. Na ovaj način evolucija sheme skladišta podataka provodi se isključivo uz proširenje postojeće sheme i bez gubitka informacija. Također, složenost provedbe evolucije SP/UMP sheme je smanjena u odnosu na tradicionalne pristupe zasnovane na relacijskom modelu, a repozitorij zasnovan na MDV modelu služi kao proširenje tradicionalnog relacijskog sistemskog kataloga. U svrhu izgradnje praktičnog prototipa i testiranja predloženog rješenja razvijen je trajni i obuhvatni model repozitorija meta-podataka za integraciju i praćenje promjena shema SP i UMP, sistematiziran je formalni konačni skup osnovnih promjena nad shemom SP i UMP, definirana je formalna algebra za održavanje SP i UMP sheme te je razvijena arhitektura integriranog SP i UMP. Na kraju je razvijen i sam praktični prototip koji služi za empirijsku verifikaciju predloženog rješenja.
Ključne riječiskladište podataka upravljanje matičnim podacima relacijski model data vault model evolucija podataka evolucija sheme meta-podatak repozitorij meta-podataka sistemski katalog
Naslov na drugom jeziku (engleski)METADATA REPOSITORY MODEL FOR DATA WAREHOUSE SCHEMA EVOLUTION AND INTEGRATION WITH MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM
Povjerenstvo za obranuMile Pavlić (predsjednik povjerenstva)
Mario Radovan (član povjerenstva)
Alen Jakupović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za informatiku
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
UDK004
OPĆENITO
Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaInformatika
Akademski / stručni nazivdoktor znanosti iz znanstvenog područja Društvene znanosti, polja Informacijske i komunikacijske znanosti.
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02
Datum promocije2017-02
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Data Warehouse (DW) environment nowadays is an extremely dynamic one. On the one hand we have a number of (heterogeneous) data sources that are subject to frequent changes of data and structure, while on the other hand we have the frequent changes in the information requirements (set by business users). DW has an extremely complex task it must at all times be able to adapt to changes from data sources as well as to satisfy user's requests for information. This problem that we explore here is known and recognized in literature as a DW evolution problem tracking and storing the scope and structure changes of data and metadata for a very long time period. The academic community has taken some steps towards solving this problem but there is always some room for an improvement of the existing research, as well as for a development of new solutions. The goal of this doctoral thesis was to develop a metadata repository model (MDV) which is based on the Data Vault (DV) method for database modeling. Thus defined metadata repository model is used for integrating a data warehouse (DW) system and a master data management (MDM) system and for tracking and managing changes in the DW/MDM data and metadata, as well as in their schemas. In this way, a DW schema evolution is carried out only with the expansion of the existing schema and without loss of information. Also, the complexity of the DW schema evolution implementation is decreased compared to traditional approaches based on the relational model. Additionally, MDV repository serves as an extension of traditional relational database system catalog. In order to build a practical prototype and to test the proposed solution, a permanent and comprehensive metadata repository model for integration and tracking of DW/MDM data and schema changes was developed, a final set of fundamental changes over the DW/MDM schema was systematized, a formal algebra for DW/MDM schema maintenance was develped, an architecture of integrated DW/MDM was proposed, and a prototype of our dual DW/MDM solution was developed and empirically verified
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)data warehouse master data management relational model data vault model data evolution schema evolution metadata metadata repository system catalog
Opseg318 str;
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:195:329578
PohranioLea Lazzarich