disertacija
SUSTAV ZA INTEGRACIJU RELACIJSKE BAZE PODATAKA I JEDNOSTAVNIH REČENICA PRIRODNOG JEZIKA PRIMJENOM KONCEPTUALNOG OKVIRA "NODE OF KNOWLEDGE"

Martina Ašenbrener Katić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku