disertacija
Političko djelovanje Augusta Košutića tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1964.)

Anđelko Vlašić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji