disertacija
POLITIČKA DJELATNOST JURJA DOBRILE

Mihovil Dabo (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji