disertacija
Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. stoljeću i prvoj trećini 19. stoljeća

Denis Njari (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji