Rad nije dostupan
disertacija
HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Željko Karaula (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji