Rad nije dostupan
disertacija
ULOGA ZAGREBAČKOG TISKA U OBLIKOVANJU POLITIČKE KULTURE 1918. – 1929.

Ivana Šubic Kovačević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji