Rad nije dostupan
disertacija
ČASOPIS DR. ANTE CILIGE „NA PRAGU SUTRAŠNJICE“ (1974.-1984.) U KONTEKSTU HRVATSKOG ISELJENIČKOG TISKA

Mislav Rubić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji