disertacija
APOSTOLSKA ADMINISTRATURA ZA SJEVERNU SLAVONIJU I BARANJU U KONTEKSTU CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA

Domagoj Tomas (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji