Rad nije dostupan
disertacija
Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda

Ivana Anić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji