disertacija
POČETCI STVARANJA HRVATSKOGA NACIONALNOGA OPERNOGA REPERTOARA – HRVATSKA NACIONALNA POVIJESNA OPERNA TRILOGIJA (MISLAV, BAN LEGET, NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI) IVANA pl. ZAJCA

Rozina Palić Jelavić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji