Rad nije dostupan
disertacija
DRUŠTVENO-KULTURALNI ASPEKTI POLOŽAJA ŽENA: ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA (1945.-1953.)

Dijana Dijanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji