Rad nije dostupan
disertacija
Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785. - 1843

Rudolf Barišić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji