Rad nije dostupan
disertacija
Povijest škola sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BiH (1880. - 1945.)

Viktoria Košak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji