disertacija
Srpska politika prema istočnom Podunavlju od vojno redarstvene operacije "Oluja" do mirne reintegracije

Ana Holjevac Tuković (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji