disertacija
Hrvatska demokratska zajednica od osnivanja do raskida s Jugoslavijom

Knežević Domagoj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji