disertacija
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
disertacija

Goran Baloević (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije