disertacija
Seizmička analiza zidanih konstrukcija metodom konačno-diskretnih elemenata
disertacija

Hrvoje Smoljanović (2013)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za teoriju konstrukcija