disertacija
Održivost rada urbanog vodoopskrbnog sustava
disertacija

Bojan Đurin (2014)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za privrednu hidrotehniku