disertacija
Identifikacija hidroloških režima otjecanja u kršu konceptualnim i parametarskim modelima
disertacija

Ivana Željković (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju