disertacija
Metoda konačno-diskretnih elemenata za statičku i dinamičku analizu tankih lukova i ljusaka
disertacija

Ivana Uzelac (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za metalne i drvene konstrukcije