disertacija
Razvoj hidrološkog modela otjecanja s malih slivova temeljen na umjetnoj neuronskoj mreži

Ivana Sušanj (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci