disertacija
Djelovanje eksplozija na nadvožnjake

Hrvoje Draganić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek