disertacija
Utjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom

Davorin Penava (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek