disertacija
RAVNINSKI MODEL PONAŠANJA OMEĐENOG ZIĐA PRI CIKLIČKOM HORIZONTALNOM OPTEREĆENJU

Đurđica Matošević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek