disertacija
Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Hrvoje Krstić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek