disertacija
Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivog razvoja turističke destinacije

Morena Mičetić Fabić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu