disertacija
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama

Nika Dolenc (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu