Rad nije dostupan
disertacija
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom

Vanja Ivanović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu