disertacija
Održivost kao sastavnica marke turističke destinacije

Marijana Jurišić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu