disertacija
Javno-privatno partnerstvo - Optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske

Tomislav Šušnjar (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu