disertacija
Poduzetnički projekti u održivom razvoju ruralnog turizma

Mateja Petračić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu