disertacija
Održivo integralno upravljanje zaštićenim područjima

Ljiljana Zmijanović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu