disertacija
Oporezivanje dobiti i porezni poticaji za istraživanje i razvoj

Sabina Hodžić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu