Rad dostupan nakon 2020-03-23
disertacija
Organizacijski aspekti turizma zasnovanoga na potrebama lokalne zajednice

Jelena Đurkin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu