disertacija
Kvantitativne metode u prognoziranju turističke potražnje

Maja Mamula (2014)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu