disertacija
Računovodstvene informacije za upravljanje održivim razvojem korporacije

Katarina Bakija (2014)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu