disertacija
Menadžment konkurentnosti ponude smještaja u domaćinstvu

Marta Cerović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu