disertacija
Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz perspektive diskurzivnog institucionalizma

Antonija Mršić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj