disertacija
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I PLURALNE NACIJE

Janko Bekić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Odsjek za komparativnu politiku