prilog
Varijanta 0
Postojeće stanje raskrižja

Krešimir Grbić