disertacija
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama

Mario Ćosić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti