disertacija
Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku

Dario Babić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti