disertacija
Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja

Mario Konecki (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin